Μέλος της

Διαιτητικό Σώμα

Διαιτητικό Σώμα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Master Σολδάτος Άγγελος (VIII DAN)
Λώλης Θεόδωρος (VI DAN)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Σολδάτου Ελισσάβετ (ΙΙΙ DAN)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Τριβλής Κωνσταντίνος (ΙΙΙ DAN)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παπαδημητρίου Πετρούλα