Μέλος της

Σύνθεση Επιτροπών της ΕΛ.Ο.Α.Τ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Α.Τ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σολδάτος Άγγελος Πρόεδρος
Κοκκόλης Τούλιος Αντιπρόεδρος
Καββαδίας Ευστάθιος Γενικός Γραμματέας
Αλεξάνδρου Δημήτριος Ταμίας
Λώλης Θεόδωρος Γενικός Αρχηγός
Βαγγέλης Αθανάσιος Έφορος Άθλησης
Βουλιστιώτης Ιωάννης Σύμβουλος
Πλατυπόδης Νικόλαος Σύμβουλος
Ραπατσουλέας Λεωνίδας Σύμβουλος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σολδάτος Άγγελος
Ευθυμιάτος Αναστάσιος
Καραγιώργος Ιωάννης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Λώλης Θεόδωρος
Βαγγέλης Αθανάσιος
Τριβλής Κωνσταντίνος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σολδάτος Άγγελος
Κατσαούνου Γρηγορία
Βουλιστιώτης Ιωάννης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημητρίου Σωτήριος
Αλεξάνδρου Δημήτριος
Τριβλής Κωνσταντίνος