Μέλος της

Η Ομοσπονδία

Ελληνική Ομοσπονδία Αυθεντικού TaeKwon-Do

Σκοποί που εξυπηρετεί η Ομοσπονδία

  1. Η Ομοσπονδία αναγνωρίζεται από την παγκόσμια ομοσπονδία ΙΤF με πρόεδρο τον GM Choi Jung Hwa ως συνεχιστής της τέχνης, των ιδεών και του οράματος του πατέρα του Gen.Choi Hong Hi.
  2. Επίσης βασικός στόχος της Ομοσπονδίας είναι να οργανώνουμε και να καθοδηγήσουμε ολα τα σωματεία στον ελληνικό χώρο που επιθυμούν να ενταχθούν και να δουλέψουν κάτω από τους κανόνες της συγκεκριμένης παγκόσμιας ομοσπονδίας.
  3. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι η Ομοσπονδία μας θα διοργανώνει ετήσια εκπαιδευτικά σεμινάρια έχοντας ως στόχο την τεχνική βελτίωση τόσο των ίδιων των εκπαιδευτών αλλα και των μαθητών.
  4. Καθώς και να οργανώνουμε εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη του κυριότερου στόχου μας, την εξάπλωση δηλαδή του TKD.
  5. Να συγκροτεί εθνικές αποστολές για την εκπροσώπηση της χώρας μας σε διεθνής εκδήλωσης.
  6. Τέλος,ενας ακόμη κύριος στόχος η διεθνή αναγνώριση τόσο της Ομοσπονδίας όσο και των συλλόγων και των μελών που την απαρτίζουν, με την κατοχή των απαραίτητων πιστοποιήσεων σύμφωνα με τους κανόνες της συγκεκριμένης παγκόσμιας ομοσπονδίας.