Μέλος της

Κεφάλαιο του TaeKwon-Do

ΚΕΦΑΛΑΙΟ του TaeKwon-Do

Προοίμιο

Δεδομένου ότι το TaeKwon-Do είναι μια τέχνη αυτοάμυνας που στοχεύει σε έναν ευγενή ηθικό επανεξοπλίσου, υψηλό βαθμό πνευματικής επίτευξης, χαρισματικές τεχνικές, τρομερή δύναμη και την ομορφιά στην φυσική μορφή της, μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της καθημερινής ζωής του ατόμου, όπως ακριβώς την αναπνοή και την σκέψη.

Μέρος 1

Μέσω της επιστημονικής πρακτικής του TaeKwon-Do μπορεί κανείς να βελτιώσει σημαντικά την υγεία του και να καλλιεργήσει την ευφυΐα του. Δια μέσω αυτού μπορεί κάποιος να είναι σε θέση να βοηθήσει τους άλλους με την διαδικασία της δικαιοσύνης , προωθώντας κοινωνικά και ηθικά , βοηθώντας έτσι να επιφέρει μια πιο ευτυχισμένη και πιο ειρηνική κοινωνία .

Μέρος 2

Προκειμένου να συμβιβαστεί με τη ζωή , παρά την απεχθή πτυχή του , και με την ιδέα του θανάτου , πρέπει κανείς να συνεχίσει να μελετά την τέχνη του TKD να μάθει τις τεχνικές της δύναμη και της χάρης , και να διευρύνει την πνευματική σφαίρα του.

Μέρος 3

Τα ανθρώπινα όντα έρχονται σε έναν κόσμο με απλές ανάγκες και επιθυμίες . Δεν χρειάζεται να γίνονται άπληστοι , αλλά οφείλουν να παραμείνουν πάντα ταπεινοί και ελεήμων. Ποτέ να μην συμβιβάσουν τις αρχές τους , ούτε να επηρεάζονται από εγωιστικά κίνητρα , να διασφαλίσουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία του TaeKwon-Do , έτσι ώστε να περαστεί (στις γενεές) στην καθαρή μορφή του.

Μέρος 4

Δεδομένου ότι όλοι οι μαθητές της τέχνης υπόκεινται στους ίδιους κανόνες δεοντολογίας και κρίνονται σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια, ανεξάρτητα από τους σταθμούς στη ζωή τους , την προέλευσή τους , και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις , παρουσιάζουν στον κόσμο την ουσιαστική ισότητα και την αδελφοσύνη των ανθρώπων.

Μέρος 5

Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από την εγωιστική ενασχόληση με πλεονάζον υλικό και περιττές εξαρτήσεις. Η ηθική κοινωνία χαρακτηρίζεται από την αυτοπειθαρχία , τη θυσία , και την αφοσίωση . Αφοσίωση στην τέχνη μπορεί να προωθήσει την αλλαγή προς μια ηθική κοινωνία.

Μέρος 6

Όσοι αφοσιώνονται στους συνανθρώπους τους και να ζουν σύμφωνα με τις αρχές της συνείδησή τους, είναι πάντα χρήσιμοι προς τους νεότερους δείχνοντας σεβασμό προς τον εκπαιδευτή τους και τους πρεσβυτέρους τους.

Συμπέρασμα

Η αρχή αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της όλης προσπάθειας . Ως εκ τούτου , οι μαθητές του TaeKwon-Do δεν πρέπει να φοβούνται να αναλάβουν δράση , όταν αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει την κοινωνία . Αν μπορείς να πράξεις έτσι , ο ίδιος θα ωφεληθείς περισσότερο .